Home

Cowboys op bezoek in het indianenkamp .......

Eindelijk! Op donderdag waren onze indianenkostuums allemaal klaar. We zaten rustig rond het kampvuur,..... toen plots een cowboy onze rust kwam verstoren. Met gezamenlijke kracht bonden we die 'vreemde' aan de boom. Gelukkig wou hij vrede sluiten met ons en werd hij ook een indiaan.   Tot na een tijdje meerdere cowboys (vierde leerjaar) ons weer aanvielen. Ze namen ons gevangen. We wisten te ontsnappen en probeerden hen wederom te vangen. Ook met hen sloten we vrede. We gingen samen naar ons indianenkamp en dansten een vredesdans.

Abonneren op Home