Home

Cowboys op bezoek in het indianenkamp .......

Eindelijk! Op donderdag waren onze indianenkostuums allemaal klaar. We zaten rustig rond het kampvuur,..... toen plots een cowboy onze rust kwam verstoren. Met gezamenlijke kracht bonden we die 'vreemde' aan de boom. Gelukkig wou hij vrede sluiten met ons en werd hij ook een indiaan.   Tot na een tijdje meerdere cowboys (vierde leerjaar) ons weer aanvielen. Ze namen ons gevangen. We wisten te ontsnappen en probeerden hen wederom te vangen. Ook met hen sloten we vrede. We gingen samen naar ons indianenkamp en dansten een vredesdans.

Workshop WO I voor L5 en L6

Voor L5 en L6 startte de laatste schoolweek met een workshop rond de herdenking van WO I. Op 1 juli is er op de militaire begraafplaats van De Panne een plechtigheid, waarbij vier teruggevonden soldaten die sneuvelden tijdens de oorlog, herbegraven worden. De kinderen maakten tekeningen en gedichten en beplakten daarmee menselijke silhouetten. Die zullen zondag tentoongesteld worden op de begraafplaats. Het was een boeiende, actieve voormiddag, die de kinderen even deed stilstaan bij de gruwelen van een oorlog.

Folders ontwerpen in L4

Ons laatste taalthema dit schooljaar is 'Pretparken'. We maakten een folder voor ons eigen pretpark. A.d.h.v. bestaande folders ontwierpen we zelf een kleurrijke folder. We hielden rekening met zinsbouw, lay-out en inhoud.

Ondertussen leerden we ook samenwerken en rekening houden met ieder zijn mening.

Abonneren op Home