Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,90; lager leerjaar 1 en 2: € 3,90; vanaf het 3de leerjaar: € 4,20. Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60. Lunchpakket kan ook worden meegebracht; stoeltjesgeld: €0; water: €0.  

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!. Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). Elke leerling die gaat zwemmen dient €1 te betalen voor het gebruik van de bus.

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                         - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                          - de eerste schooldag na de paasvakantie  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                           - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

- de eerste schooldag van februari                                                                                             

instapdata voor het schooljaar 2021-2022: 

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2019 kunnen instappen op 1 september 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 08/05/2019 kunnen instappen op 9 november 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 10/07/2019 kunnen instappen op 10 januari 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2019 kunnen instappen op 1 februari 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 07/09/2019 kunnen instappen op 7 maart 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2019 kunnen instappen op 19 april 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 30/11/2019 kunnen instappen op 30 mei 2022.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving
De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.
Klik op volgende link om de instapdatum van je kleuter te bereken: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
 
5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Eerste trimester:      

Pedagogische studiedag: vrijdag 22 oktober 2021

Herfstverlof: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021  

Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021

Facultatieve vrije dag: vrijdag 12 november 2021

Kerstverlof: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

Tweede trimester:        

Krokusverlof: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022      

Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022

Paasmaandag: 18 april 2022

Derde trimester:         

Feest van de arbeid: zondag 1 mei 2022    

Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinkstermaandag: 6 juni 2022

Facultatieve vrije dag: dinsdag 7 juni 2022

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Directeur.

schoolkalender 2021-2022 versie 8.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

https://schoolreglement.g-o.be/r/28_2287-1/?year=2021

klik op bovenstaande link om het schoolreglement 2021-2022 te openen.

https://www.youtube.com/watch?v=E4w86ygcI9w

klik op bovenstaande link en maak kennis met de kleuterafdeling

https://www.youtube.com/watch?v=YsMs_A00mE0

Klik op bovenstaande link en maak kennis met de lagere afdeling