Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,90; lager leerjaar 1 en 2: € 3,90; vanaf het 3de leerjaar: € 4,20. Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60. Lunchpakket kan ook worden meegebracht we vragen €0,25 voor het gebruik van de refter.  

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!. Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). Elke leerling die gaat zwemmen dient €1 te betalen voor het gebruik van de bus.

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                         - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                          - de eerste schooldag na de paasvakantie  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                           - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

- de eerste schooldag van februari                                                                                             

instapdata voor het schooljaar 2023-2024: 

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2021 kunnen instappen op 1 september 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 06/05/2021 kunnen instappen op 6 november 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 08/07/2021 kunnen instappen op 8 januari 2024.
  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2021 kunnen instappen op 1 februari 2024.
  • Kinderen geboren ten laatste op 19/08/2021 kunnen instappen op 19 februari 2024.
  • Kinderen geboren ten laatste op 15/10/2021 kunnen instappen op 15 april 2024.
  • Kinderen geboren ten laatste op 13/11/2021 kunnen instappen op 13 mei 2024.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving
De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.
Klik op volgende link om de instapdatum van je kleuter te bereken: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
 
5. Vakantieperiodes en vrije dagen

De vakantieperiodes:  

Eerste trimester:      

Pedagogische studiedag: maandag 2 oktober 2023

Herfstverlof: 30 oktober 2023 tem 5 november 2023  

Kerstverlof: 25 december 2023 tem 7 januari 2024 

Tweede trimester:        

Krokusverlof: 12 februari 2024 tem 18 februari 2024   

Pedagogische studiedag: woensdag 28 februari 2024

Paasvakantie: 1 april 2024 tem 14 april 2024

Derde trimester:         

Pedagogische studiedag: donderdag 18 april 2024

Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2024    

Facultatieve vrije dag: 08 mei 2024

Hemelvaart: 09 mei 2024 en 10 mei 2024

Pinkstermaandag: 20 mei 2024

Facultatieve vrije dag: 21 mei 2024

Facultatieve vrije dag: 22 mei 2024

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Directeur.

Schoolkalender versie 1 (ouders) (003).pdf Schoolkalender versie 3.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

Definitief schoolreglement GO! Bs De Tuimelaar.pdf

klik op bovenstaande link om het schoolreglement te openen.

https://www.youtube.com/watch?v=E4w86ygcI9w

klik op bovenstaande link en maak kennis met de kleuterafdeling

https://www.youtube.com/watch?v=YsMs_A00mE0

Klik op bovenstaande link en maak kennis met de lagere afdeling