K1 en K2 leren het zebrapad oversteken.

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas leerden hoe ze de straat moeten oversteken. Eerst controleren of er een auto aankomt van links naar rechts, nog eens links en dan mag je over. 

Overzicht: