Lager

Wij gaan schaatsen ...

Naar jaarlijkse gewoonte trakteert de ouderraad alle kinderen op een partijtje schaatsen.

Vergeet je handschoenen en muts niet! Een dikke jas en gemakkelijke kledij zullen ook van pas komen.

Datum: 
donderdag, 21 december, 2017 - 10:15

Verkiezingen leerlingenraad

Elk jaar verkiezen we in de derde graad de voorzitter en de secretaris (en hun plaatsvervangers) van de leerlingenraad.  Nadat iedereen gestemd heeft, worden de stemmen geteld en wordt de nieuwe ploeg met een applaus ingehuldigd.  Dit jaar bestaat het bestuursteam uit Charlotte, Zoja, Shayna en Tessa.  Proficiat! 

Zwerfvuil? Nee, bedankt!

L5 trok vanmorgen ten strijde tegen het zwerfvuil.  Na onze passage zag de schoolbuurt er weer wat netter uit.  We kregen heel wat complimenten van voorbijgangers en ook het model op de affiche bij de kapperszaak zag dat het goed was... :-)

Netbal SVS

Deze woensdagactiviteit is bedoeld voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Afspraak in het sportcomplex van De Panne (Oosthoek) om 13u15 ten laatste.

Datum: 
woensdag, 22 november, 2017 - 13:00

Leerlingenraad

In De Tuimelaar hebben we een leerlingenraad.  Op vrijdag gaat er een vergadering door met de leerlingenraad. Elke klas stuurt één leerling naar de bijeenkomst, voor de 1ste en de 2de graad zijn dat steeds andere kinderen. In de derde graad werden de vertegenwoordigers verkozen. Deze leden zijn vaste leden in de raad. De raad komt samen om problemen aan te kaarten en oplossingen voor te stellen. Deze punten worden dan op de volgende personeelsvergadering van de leerkrachten besproken en behandeld.

Datum: 
vrijdag, 8 december, 2017 - 12:45

Pagina's